Service Branchens Arbejdsgiverforening (SBA)

Klimaks er medlem af Service Branchens Arbejdsgiverforening (SBA).

“Det er vi, fordi vi gerne vil støtte op om SBA´s projekt om at højne branchens image. Vi vil meget gerne signalere, at vi er den seriøse virksomhed, som vi er og vi er stolte af at kunne skilte med SBA´s logo. Vi følger SBA´s servicenorm. Den er en fornem “værkstøjskasse” i hverdagen, og den skaber også sikkerhed for vores kunder. Den sikrer at vi er på rette spor mht overenskomst-spørgsmål, arbejdsvilkår kemibrug og meget andet. Den skaber sikkerhed for vores medarbejdere og ikke mindst, for kunden så de ikke oplever nogen unødige overraskelser ved at benytte Klimaks som samarbejdspartner.”

– Driftchef Casper Widding

Om SBA som Arbejdsgiverforening

SBA’s formål og fokus

SBA´s medlemsvirksomheder beskæftiger sig med catering facility service, foodservice, skadeservice, ældreomsorg, børnehaver, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en lang række andre services.

For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har SBA indgået aftaler med 3F, Dansk Funktionærforbund, BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk Medhjælperforbund.

Indhent tilbud

Udfyld formularen og vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud hurtigt muligt.

SBA er en del af DI

Vore medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretligt karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting du gerne vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten.

SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA´s medlemmer trække på DI´s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.

På SBAs generalforsamling den 15. maj 2009 blev indførelsen af en obligatorisk
branchenorm vedtaget med virkning fra 1. januar 2010 og branchenormen blev vedtaget som § 30 i SBA´s vedtægter.

Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at anvende betegnelsen ”Servicenormen” som navnet for SBA´s branchenorm og Servicenormen vil fremover blive anvendt i stedet for Branchenormen.

Læs mere på DI’s hjemmeside

Vi opfylder Servicenormen – din garanti for god moral og orden i sagerne

Servicenormen er en garantimærkning, som udelukkende tildeles medlemmer af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Vi opfylder branchens strengeste krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører. Dansk Standard kontrollerer løbende, at samtlige krav bliver overholdt. Servicenormen er altså din garanti for en seriøs samarbejdspartner, der leverer et – på alle måder – ordentligt stykke arbejde.

Kontakt vores rengøringsfirma for et gratis tilbud

Når vi vælger at give jer et tilbud, er det en aktiv handling og betyder, at vi ønsker jer som kunde – og det tager vi meget seriøst.

Vi ønsker ikke at blive fravalgt alene på grund af prisen. Derfor spørger vi, hvilken pris I kan betale, og herefter tager vi stilling til, om vi kan leve op til jeres krav om pris sammenholdt med kvalitet.

Kontakt os og hør mere om vores priser eller indhent et uforpligtende tilbud på telefon 46 32 37 47 eller skriv til e-mail klimaks@klimaks.dk.

To nye solcelleanlæg: Fokus på en grønnere drift

Hos Klimaks er vi glade for at kunne dele, at vi har investeret i to spritnye solcelleanlæg. Energien fra solcelleanlæggene skal bruges til at oplade de elbiler, vi benytter, når vi kører ud og gør rent hos vores kunder.

Den overskydende energi, som anlæggene genererer, bliver lagret på batteriet, så det kan bruges til at dække strømforbruget på vores vaskeri. Vi har valgt at have vores vaskeri in-house, så vi ikke belaster miljøet ved at skulle transportere tøjet til og fra eksterne vaskerier.

Det er en væsentlig del af vores tankegang, at vi ønsker at træffe energirigtige valg, når det er muligt. Det er også derfor, at vi i overvejende grad benytter produkter, der er svanemærkede eller har fået godkendt EU-blomsten, da de produkter skader miljøet mindst muligt.

Vi er naturligvis ikke i mål, og vi kan stadig gøre mere for at minimere vores energiforbrug. Men vi tager de aktive valg om at reducere vores forbrug af fossile brændstoffer der, hvor vi kan, og vi agter at fortsætte med at træffe klimarigtige valg i fremtiden.

Læs mere om vores nye tiltag her: https://klimaks.dk/

Udvalgte referencer