Tilbudsprocessen ved Klimaks

Den normale proces er således, at vores salgskonsulent besøger kunden og gennemgår pladsens omfang.

Rent konkret betyder det, at vi foretager en opmåling af arealet, eller der tages udgangspunkt i evt. eksisterende plantegninger. Kundens behov og ønsker til det arbejde, som skal udførers, noteres.

Til slut gennemgår salgskonsulenten og kunden sammen vores forslag til rengøringsprogrammet, så vi sikrer, at vi er enige om indholdet, og at det stemmer med kundes ønsker.

Yderligere information omkring tilbudet: Samtlige udgifter forbundet med rengøringen, såsom overenskomstmæssig arbejdsløn, materialer, maskiner, og hvad vi ellers skal bruge for optimal udførelse af rengøringen, er indkalkuleret i vores priser.

Endvidere indeholder tilbuddet samtlige udgifter forbundet med feriepenge, lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring, ATP, AER, arbejdsledelse og tilsyn samt administrationsomkostninger.

Tilbuddet er pristalsreguleret, og prisen vil i overensstemmelse med monopoltilsynets godkendelse blive reguleret, når pristals- og /eller overenskomstmæssige ændringer finder sted.

Vi er opmærksomme på, at jeres antagelse af vores tilbud medfører, at lov om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse kan blive gjort gældende. Vi vil derfor i givet fald meddele vores indforståelse hermed overfor såvel de berørte medarbejdere samt disses faglige organisationer, men vil samtidig med kortest lovlige varsel frigøre os for de forpligtelser, der følger af denne lov.

Ekstraomkostninger, der følger af virksomhedsoverdragelseslovens regler om, at nugældende løn-, ansættelses- og opsigelsesvilkår skal respekteres, og at afskedigelser eller ændringer af arbejdsvilkårene begrænses efter lovens paragraf 3, forudsættes refunderet af udbyder på grundlag af særskilt fakturering, der uden tillæg af nogen art alene dækker de direkte afholdte ekstraomkostninger.

Vores tilbud bliver udarbejdet på grundlag af Serviceoverenskomsten mellem vores arbejdsgiverorganisation – Servicebranchens Arbejdsgiverforening/DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet.

Indhent tilbud

Udfyld formularen og vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud hurtigt muligt.

Hvad koster erhvervsrengøring?

Pris og kvalitet er to afgørende faktorer i valg af samarbejdspartner – det er helt naturligt. Vores rengøringsfirma går ikke på kompromis med kvaliteten – det beviser vores langvarige samarbejde med vores kunder – gennemsnitligt over 12 år for vores 10 største kunder. Vi oplyser gerne referencer, hvis det har interesse.

Prisen er en anden afgørende faktor, og her er vores lønomkostninger den væsentligste del. Men i modsætning til branchen generelt har vi meget lavt sygefravær og meget lille udskiftning blandt vores assistenter. Det giver lave omkostninger for Klimaks, og den fordel giver vi videre til vores kunder.

Kontakt vores rengøringsfirma for et gratis tilbud

Når vi vælger at give jer et tilbud, er det en aktiv handling og betyder, at vi ønsker jer som kunde – og det tager vi meget seriøst.

Vi ønsker ikke at blive fravalgt alene på grund af prisen. Derfor spørger vi, hvilken pris I kan betale, og herefter tager vi stilling til, om vi kan leve op til jeres krav om pris sammenholdt med kvalitet.

Kontakt os og hør mere om vores priser eller indhent et uforpligtende tilbud på telefon 46 32 37 47 eller skriv til e-mail klimaks@klimaks.dk.

To nye solcelleanlæg: Fokus på en grønnere drift

Hos Klimaks er vi glade for at kunne dele, at vi har investeret i to spritnye solcelleanlæg. Energien fra solcelleanlæggene skal bruges til at oplade de elbiler, vi benytter, når vi kører ud og gør rent hos vores kunder.

Den overskydende energi, som anlæggene genererer, bliver lagret på batteriet, så det kan bruges til at dække strømforbruget på vores vaskeri. Vi har valgt at have vores vaskeri in-house, så vi ikke belaster miljøet ved at skulle transportere tøjet til og fra eksterne vaskerier.

Det er en væsentlig del af vores tankegang, at vi ønsker at træffe energirigtige valg, når det er muligt. Det er også derfor, at vi i overvejende grad benytter produkter, der er svanemærkede eller har fået godkendt EU-blomsten, da de produkter skader miljøet mindst muligt.

Vi er naturligvis ikke i mål, og vi kan stadig gøre mere for at minimere vores energiforbrug. Men vi tager de aktive valg om at reducere vores forbrug af fossile brændstoffer der, hvor vi kan, og vi agter at fortsætte med at træffe klimarigtige valg i fremtiden.

Læs mere om vores nye tiltag her: https://klimaks.dk/

Udvalgte referencer