Tilbudsprocessen ved Klimaks

Den normale proces er således, at vores salgskonsulent besøger kunden og gennemgår pladsens omfang.

Rent konkret betyder det, at vi foretager en opmåling af arealet, eller der tages udgangspunkt i evt. eksisterende plantegninger. Kundens behov og ønsker til det arbejde, som skal udførers, noteres.

Til slut gennemgår salgskonsulenten og kunden sammen vores forslag til rengøringsprogrammet, så vi sikrer, at vi er enige om indholdet, og at det stemmer med kundes ønsker.

Yderligere information omkring tilbudet: Samtlige udgifter forbundet med rengøringen, såsom overenskomstmæssig arbejdsløn, materialer, maskiner, og hvad vi ellers skal bruge for optimal udførelse af rengøringen, er indkalkuleret i vores priser.

Endvidere indeholder tilbuddet samtlige udgifter forbundet med feriepenge, lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring, ATP, AER, arbejdsledelse og tilsyn samt administrationsomkostninger.

Tilbuddet er pristalsreguleret, og prisen vil i overensstemmelse med monopoltilsynets godkendelse blive reguleret, når pristals- og /eller overenskomstmæssige ændringer finder sted.

Vi er opmærksomme på, at jeres antagelse af vores tilbud medfører, at lov om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse kan blive gjort gældende. Vi vil derfor i givet fald meddele vores indforståelse hermed overfor såvel de berørte medarbejdere samt disses faglige organisationer, men vil samtidig med kortest lovlige varsel frigøre os for de forpligtelser, der følger af denne lov.

Ekstraomkostninger, der følger af virksomhedsoverdragelseslovens regler om, at nugældende løn-, ansættelses- og opsigelsesvilkår skal respekteres, og at afskedigelser eller ændringer af arbejdsvilkårene begrænses efter lovens paragraf 3, forudsættes refunderet af udbyder på grundlag af særskilt fakturering, der uden tillæg af nogen art alene dækker de direkte afholdte ekstraomkostninger.

Vores tilbud bliver udarbejdet på grundlag af Serviceoverenskomsten mellem vores arbejdsgiverorganisation – Servicebranchens Arbejdsgiverforening/DI  og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet.

Referencer

Vores kunder elsker os

5/5

Har de bedste anbefalinger!

Jeg bruger dem til trappevask i etagebyggeri. Er der andre opgaver som jeg i fremtiden skal bruge og som de kan udføre får de opgaven. Jeg er yderst tilfreds:)

Michael Daneli

Fantastiske mennesker

Fantastiske mennesker bag firmaet og sødt personale. Kan varmt anbefales!

Sebastian Salinas Frødin

Hvem er vi

Klimaks Rengøring
CVR: 12577532

Her bor vi

Himmelev Bygade 53
4000 Roskilde